Thông báo nghỉ lễ 2/9

Thông báo về việc nghỉ lễ 2/9 năm  2020

  Để thuận tiện cho việc mua sắm và công tác hỗ trợ Quý khách hàng trong dịp Lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2020, LagiHitech xin gửi đến Quý khách hàng lịch hoạt động như sau:

Đặt hàng Online: Quý khách hàng có thể đặt hàng bình thường trên website LagiHitech.vn.

Hoạt động bán hàng tại Showroom:

LagiHitech sẽ nghỉ lễ vào ngày 2/9/2020 (Thứ tư)

Hoạt động bình thường vào ngày 3/9/2020

Trong quá trình nghỉ lễ, mọi hoạt động hỗ trợ qua Hotline và Facebook có thể bị chậm trễ, kính mong Quý khách hàng thông cảm